Što je to kotao za pirolizu? – Mariterm

Što je to kotao za pirolizu?

Nakon što se upali vatra u kotlu (ventilator je isključen i poklopac ložišta zatvoren) drvo se najprije dodatno isušuje. Kada se formira plamen uključuje se ventilator i otvara poklopac.

U gornjoj komori započinje proces gasifikacije ( pretvaranje materijala u plin – PIROLIZA ) pri čemu se u samoj gornjoj komori oslobađaju laki ugljovodonični plinovi koji se usljed propuha u kotlu teže da prodru u donju komoru kroz “prorez za propuh” kotla obložen vatrostalnm keramikom.

Dio plinova na tom putu potpuno sagorijeva već u gornjoj komori dok ostatak plinova zajedno sa teže sagorivim česticama sagorijeva dospevajući u prorez za „propuh“, gde je temperatura od oko 1100 °C ili sagorijeva u donjoj komori (slika 2).

Na taj način zanemarivi dio štetnih nesagorjelih čestica dospijeva u dimovod – temperatura izlaznih plinova kod ovog tipa kotla je niža nego kod standardnih kotlova na kruto gorivo sa uštedama do 20 %, iskoristivost 84 %.

U ponudi Mariterma kotlovi RIELLO.