NOVO - Ventilatorski konvektori opremljeni za dezinfekciju zraka / smanjenje koncentracije virusa SARS-COV-2 – Mariterm

NOVO – Ventilatorski konvektori opremljeni za dezinfekciju zraka / smanjenje koncentracije virusa SARS-COV-2