Trebam li plinski kotao? – Mariterm

Trebam li plinski kotao?

Standardni plinski kotlovi su izvori topline sustava grijanja čija je radna temperatura ograničena izvedbom i utvrdena pri projektiranju pa je cijelo vrijeme pogona konstantna. Inače, takvim se kotlovima smatraju oni čije temperature polaznog i povratnog voda imaju tzv. standardne vrijednosti (90/70 °C) i u skladu s tim više temperature dimnih plinova i manje stupnjeve djelovanja.

Pri tome valja napomenuti da se pojam ‘Standardni’ odnosi na ‘standarde’ koji su u većini europskih zemalja vrijedili prije dvadesetak godina, a takvi su kotlovi i sustavi grijanja uglavnom napušteni (npr. u Njemačkoj se vise ne smiju ugrađivati nakon 1.1.1998. godine), iako su kod nas još česti.

Niskotemperaturni plinski kotlovi su izvori topline sustava grijanja koji imaju mogućnost namještanja učina izgaranja prema zahtjevima koji se postavljaju na stupnjeve djelovanja koji općenito iznose 88 – 90% i oni koji su kao takvi označeni u skladu s izjavom o usklađenosti EU-a.

Stalni pogon takvih kotlova, ovisno o konstrukciji, moguć je i do temperature povratnog voda 40 °C pa i niže, ali ne bi smjelo doći do pojave kondenzacije.

Takva izvedba kotlova danas prevladava u primjeni u najvećem broju europskih zemalja, iako ih u posljednje vrijeme sve više potiskuju kondenzacijski kotlovi.

Pojavljuju se u svim područjima učina, odnosno u svim veličinama, u podnim ili zidnim izvedbama, za postavljanje i u boravišne prostore i u kotlovnice, a vrlo su česte kombinirane izvedbe, tj. s mogućnošću pripreme PTV-a .

U ponudi Riello i Vaillant.