Što su kondenzacijski plinski kotlovi? – Mariterm

Što su kondenzacijski plinski kotlovi?

Kondenzacijski plinski kotlovi su izvori topline sustava grijanja koji kao gorivo koriste plin i imaju mogućnost dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije (latentne topline) vodene pare iz dimnih plinova u posebnom izmjenjivaču topline kojim se predgrijava ogrjevni medij (voda) iz povratnog voda sustava grijanja (il. 6.7 i 6.8).

Time se postižu mnogo bolja iskoristivost goriva (plina) i povećanje stupnjeva iskoristivosti na vrijednosti koje premašuju 100% . S obzirom na to da ponajvise služe i za pripremu PTV-a, konden­zacijski su kotlovi najčešće izvedeni kao kombinirani.

Latentna ill toplina kondenzacije je ista ona toplina koja je bila potrebna za stvaranje vodene pare u procesu izgaranja, tj. jednaka je toplini isparavanja. Prolaskom kroz kondenzacijski izmjenjivač topline dimni se plinovi hlade na temperaturu 35 – 73 °C pri čemu dolazi do izdvajanja kondenzata.

Kako tada nastaju agresivni spojevi, primjena kondenzacijske tehnike postala je moguća tek s razvojem novih materijala koji su visokopostojani na koroziju.

Povećanje iskoristivosti goriva u kondenzacijskim kotlovima nije posljedica samo dodatnog iskorištavanja topline kondenzacije, već i smanjenja gubitaka topline putem dimnih plinova jer je njihova temperatura niza i gubitaka topline zračenjem s tijela kotla jer je njegova površina takoder niza.

U ponudi Riello , Vaillant i ACV