Kako se koriste ventilokonvektori? – Mariterm

Kako se koriste ventilokonvektori?

Ventilokonvektori (eng. fan coil) se sastoje od izmjenjivača topline, ventilatora i filtra ugrađenih u jedno kućište. Izmjenjivač je pri tome izveden kao cijevni s lamelama (Cu-AI izmjenjivači) i unutar njega struji prijenosnik energije – voda. Ventilatorom se ostvaruje prisilno strujanje zraka iz prostorije preko izmjenjivačkih ploha, čime se zrak hladi ill grije, ovisno o tome struji li kroz izmjenjivač hladna ili topla voda.

Voda struji u zatvorenom krugu:

U slučaju hlađenja – rashladni agregat
(koji osigurava hladnu vodu)

  • polazni voct (voda)
  • ventilokonvektor
  • povratni vod (voda)
  • rashladni agregat

U slučaju grijanja – kotlovnica
(koja osigurava toplu vodu)

  • polazni
  • vod (voda)
  • ventilokonvektor
  • povratni vod (voda)
  • kotlovnica

Za grijanje vode može poslužiti kotlovnica, toplinska podstanica, dizalica topline ltd. Polazne, odnosno povratne temperature tople vode najčešće iznose 60/50 °C ili 55/45 °C, dok temperatura koja je uobičajena kod radijatorskog grijanja (90/70 °C) nije preporučljiva.

Cjevovodi su najčešće bakreni, ali se u posljednje vrijeme koriste i višeslojne cijevi s gotovim spojnim i prijelaznim elementima. Ventilo­konvektor se na cjevovod najčešće spaja fleksibilnim spojem, pri čemu se ugrađuju i ventili kako bi se omogućio popravak uređaja (tj. postoji mogućnost odvajanja uredaja bez ispustanja vode i pražnjenja instalacije).

Sustav može biti dvocijevni ili četverocijevni. Kod dvocijevnog se sustava (il. 5.31) postavljaju dvije cijevi – polazni i povratni vod, čime se ostvaruje cirkulacija tople ili hladne vode u zatvorenom krugu. Instalacija tada služi za sezonski rad: kada je potrebno hlađenje kroz cjevovod struji hladna voda, a kada je potrebno grijanje – topla voda. Ventili, razdjelnici i ostala oprema koja omogućava prebacivanje sustava sa zimskog na Ijetni način rada uobičajeno se nalazi u strojarnici ili kotlovnici.

Ventilokonvektori koji služe za rad u dvocijevnom sustavu imaju samo jedan izmjenjivac topline kroz koji struji hladna ili topla voda. Četverocijevni sustavi (il. 5.32) imaju četiri cijevi – dva polazna voda i dva povratna voda, tj. poseban par vodova za toplu i hladnu vodu. U takvom je sustavu po zelji moguće hladenje ili grijanje jer postoje dva izmjenjivača topline: jedan za toplu, a drugi za hladnu vodu. Takva instalacija i uredaji su, naravno, skuplji, ali pružaju potpunu ugodnost.

MARITERM U SVOM PROGRAMU ZASTUPA VENTILOKONVEKTORE RENOMIRANOG PROIZVOĐAČA AERMEC.