Što su Split sustavi? – Mariterm

Što su Split sustavi?

Split sustavi uglavnom podrazumijevaju male klima uređaje rashladnog učina od 2 do 5 kW koji se sastoje od dva dijela: vanjske i unutarnje zidne jedinice. Pri tome valja reći kako takav opis nije pogrešan, all skupina uređaja koji se mogu ubrojiti u split sustave je mnogo veća, a njihove su mogućnosti danas brojne.

Split sustavi jednoznačno označavaju uređaje (sustave) kod kojih su sastavni dijelovi (kompresor, isparivac, kondenzator ltd) smjesteni u najmanje dva razdvojena kućišta, odnosno dvije jedinice. Jedinice svaka za sebe ne mogu raditi zasebno, nego se tek odgovarajućim spojem dobiva jedinstven, funkcionalan sustav.

Najčešći je slučaj kada se kompresor i kondenzator smještaju u jedno, zajedničko kućište (vanjsku jedinicu), dok se isparivač i ventilator smještaju u drugo zajedničko kućište (unutarnju jedinicu), čija je prednja strana najčešće izvedena tako da ujedno služi kao istrujni i odsisni otvor za zrak (il. 6.2).