Preporuke za korisnike AERMEC dizalica topline – Mariterm

Preporuke za korisnike AERMEC dizalica topline

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali dizalicu topline Aermec i time postali dio velike obitelji korisnika Aermec uređaja diljem svijeta.

Kako bi Vaš uređaj radio ispravno, učinkovito i dugovječno, u nastavku Vam donosimo preporuke kojih se treba pridržavati.

MONTAŽA DIZALICE TOPLINE

Uređaj je prije isporuke ispitan u tvornici sukladno važećim protokolima. Kako bi i na Vašem objektu ispravno funkcionirao, nužna je stručna montaža i spajanje na instalaciju.

Molimo Vas da montažu povjerite stručnoj osobi koja će uređaj spojiti hidraulički i električki sukladno pravilima struke i preporukama proizvođača.

Pri tome je posebnu pozornost potrebno obratiti na:

  1. Transport uređaja potrebno je vršiti sukladno oznakama na ambalaži, a prenošenje do mjesta ugradnje uz podizanje na za to predviđenim pozicijama na uređaju
  2. Uređaj mora biti montiran na čvrstu ravnu površinu sa osiguranim slobodnim prostorom oko uređaja sukladno uputama proizvođača
  3. Ukoliko se prilikom montaže koriste antivibracijski podmetači nužno je izvršiti hidrauličko spajanje fleksibilnim spojem
  4. Potrebno je osigurati dovoljnu količinu vode u instalaciji sukladno preporukama proizvođača
  5. Uređaj je potrebno zaštititi od smrzavanja vode; ukoliko se koristi mješavina vode i glikola udio glikola ne smije biti veći od 30%; obratiti pozornost na tehnički list glikola i koristiti samo onaj koji je kompatibilan za sustave grijanja
  6. Uređaj električki spojiti kabelom odgovarajućeg presjeka preko osigurača odgovarajuće jakosti sve sukladno uputama proizvođača i pravilima struke.

PREGLED I PUŠTANJE U RAD

Nakon izvršene montaže, instalaciju kao i sam uređaj još će jednom pregledati ovlašteni servis te ukoliko je sve u redu izvršit će se puštanje uređaja u rad te obuka korisnika za rukovanje uređajem.

Ukoliko prilikom pregleda ovlašteni servis utvrdi da postoje manjkavosti koje bi mogle uzrokovati oštećenje ili kvar uređaja, isto će se konstatirati u zapisniku te će izvođač radova montaže morati otkloniti nedostatke nakon čega će biti izvršeno puštanje u rad.

Ukoliko prilikom pregleda ovlašteni servis utvrdi nedostatke koji nemaju trenutni utjecaj na ispravnost rada no mogli bi dugoročno uzrokovati određene probleme, konstatirat će to zapisnički kao preporuku za otklanjanje.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Vaš je uređaj je složeni tehnički proizvod dizajniran da bude visoko energetski učinkovit što ga čini osjetljivim na nečistoće koje se mogu pojaviti u instalaciji kako u trenutku izvođenja radova tako i kasnije prilikom eksploatacije.

S obzirom da nečistoće mogu biti metalnog i nemetalnog podrijetla uveli smo OBVEZU ugradnje magnetnog odmuljivača, te ubacivanje u vodu sredstva za čišćenje instalacije i inhibitora korozije koji će osigurati dugoročnu čistoću instalacije i samim time nesmetani rad uređaja.

Navedene elemente možete naći u ponudi odabrane dizalice topline. Skrećemo pozornost da zastoji u radu uređaja uzrokovani nečistoćama (blokada cirkulacijske pumpe, začepljenje izmjenjivača) nisu pokriveni tvorničkim jamstvom, a njihovo otklanjanje uzrokuje ne male troškove.

 

Preporučujemo, a to je ujedno i zakonska obveza, godišnji servis uređaja od strane ovlaštenog servisa tijekom cijelog radnog vijeka.

Za dodatne informacije, uvijek smo na raspolaganju!

Vaš Aermec & Mariterm tim

 

Preuzmite upute: ovdje