Električni kotao E-Tech – Mariterm

Električni kotao E-Tech

E-TECH zidni i podni elektro kotlovi , za grijanje ili za grijanje i pripremu sanitarne tople vode. Zidni kotlovi samo za grijanje, snage od 9 do 36 kW. Mali podni kotlovi sa ugrađenim spremnikom za potrošnu toplu vodu snage 14 do 28 kW. Podni kotlovi velikih snaga, samo za grijanje (do 259 kW).

Kontaktirajte nas

Zatražite ponudu ili dodatne
informacije o proizvodu.