Dječji vrtić "Škrinjica" – Mariterm

Dječji vrtić “Škrinjica”

Vidovec

U vrijeme najveće krize život nije stao u Općini Vidovec. Naprotiv, pokreću se i dovršavaju projekti koji vraćaju osmijeh i optimizam na lica svih mještana. Nesumnjivo najvažniji takav projekt je završetak gradnje i opremanja nove zgrade Dječjeg vrtića “Škrinjica”.

Mariterm je bio dio ovog projekta uz pripremu rashladnog/ogrijevnog medije, uz koje je instalirana visoko učinkovita dizalica topline AERMEC NRL učina 53 kW, tiha izvedba.

Za klimatizaciju (grijanje, hlađenje i ventilaciju) ureda te radnih i zajedničkih prostorija vrtića instalirali smo četverocijevne ventilokonvektore AERMEC FCZ izvedbe za parapetnu, horizontalnu i kanalnu ugradnju.

Novosti

Savjeti
5 najčešćih pitanja o rekuperatoru zraka
Savjeti
Kako uštediti uz termostat?