Hotel Olea – Mariterm

Hotel Olea

Novalja, Pag

Hotel Olea smjestio se uz stoljetne maslinike Luna, a po latinskom nazivu ploda masline dobio je i svoje ime. U neposrednoj blizini mora, na paškom kamenu, savršen je kutak za uživanja koja nodi otok Pag.

Za potrebe pripreme sanitarne tople vode ugrađeni su spremnici tople vode Varisco, a cirkulacija vode osigurana je ugradnjom DAB Evoplus pumpi.

Novosti

Savjeti
5 najčešćih pitanja o rekuperatoru zraka
Savjeti
Kako uštediti uz termostat?